trực tuyến

  1. yuki1485

    Xã hội Khoảng 60% người ở độ tuổi 20 cảm thấy "căng thẳng" trong các cuộc họp và nhắn tin trực tuyến với cấp trên.

    Vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, Hiệp hội Truyền thông Trực tuyến đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát về “sự căng thẳng trong giao tiếp trực tuyến”. Đối tượng của cuộc khảo sát là những nhân viên từ 22 đến 29 tuổi tổ chức các cuộc họp trực tuyến tại nhà ít nhất 5 lần một tuần và sử dụng tính...
Top