trung tâm tư vấn trẻ xem

  1. yuki1485

    Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Dự thảo thiết lập tiêu chuẩn để mở rộng các trung tâm tư vấn trẻ em "1 địa điểm trên 500.000 dân"

    Để tăng cường các biện pháp ngăn chặn lạm dụng trẻ em, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định thiết lập các tiêu chuẩn để tăng số lượng các trung tâm tư vấn trẻ em ứng phó với vấn đề này, đồng thời đưa ra kế hoạch tăng số lượng lên khoảng một địa điểm trên 500.000 dân. Hiện tại...
Top