Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Dự thảo thiết lập tiêu chuẩn để mở rộng các trung tâm tư vấn trẻ em "1 địa điểm trên 500.000 dân"

Xã hội Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Dự thảo thiết lập tiêu chuẩn để mở rộng các trung tâm tư vấn trẻ em "1 địa điểm trên 500.000 dân"

Để tăng cường các biện pháp ngăn chặn lạm dụng trẻ em, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định thiết lập các tiêu chuẩn để tăng số lượng các trung tâm tư vấn trẻ em ứng phó với vấn đề này, đồng thời đưa ra kế hoạch tăng số lượng lên khoảng một địa điểm trên 500.000 dân.

Hiện tại, 220 trung tâm tư vấn trẻ em giải quyết vấn đề lạm dụng trẻ em đã được thành lập tại 72 chính quyền địa phương trên toàn quốc, chủ yếu ở các quận và thành phố do pháp lệnh chỉ định, nhưng một số trung tâm tư vấn trẻ em có hơn một triệu người trong phạm vi quyền hạn của mình. Trong một số trường hợp, đã có báo cáo về các trường hợp không thể ngăn chặn được sự lạm dụng nghiêm trọng do không đủ ứng phó.

Vì lý do này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quyết định thiết lập các tiêu chuẩn cho việc thành lập các trung tâm tư vấn trẻ em và khuyến khích chính quyền địa phương mở rộng số lượng các trung tâm tư vấn trẻ em nhằm ngăn ngừa xâm hại, phát hiện sớm các vụ xâm hại và hỗ trợ thích hợp.

Theo quy hoạch, dân số thuộc phạm vi quản lý của trung tâm tư vấn trẻ em khoảng 500.000 người trở xuống. Ngoài dân số, chính quyền địa phương, trường học, tổ chức y tế, v.v. có thể hợp tác trong phạm vi quyền hạn của họ và điều kiện giao thông không bị ảnh hưởng trong trường hợp áp dụng các biện pháp khẩn cấp.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn được đề xuất vào tháng 4 năm sau sau khi có quyết định của Nội các vào tháng tới.

Về ứng phó với vấn đề lạm dụng trẻ em, việc tăng số lượng trung tâm tư vấn trẻ em và thúc đẩy sự phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực cũng là một vấn đề, và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng đang xem xét cách để hỗ trợ các chính quyền địa phương.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-05-26T095538.259.jpg
    ダウンロード - 2021-05-26T095538.259.jpg
    5.6 KB · Lượt xem: 74

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top