truy cập từ trung quốc

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Nhật Bản : Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ tiến hành kiểm tra tại chỗ LINE

    Do sự cố LINE, một ứng dụng liên lạc có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng từ Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của chính phủ thông báo tại Ủy ban Nội các Hạ viện rằng sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ LINE và công ty mẹ Z Holdings của LINE từ ngày 31. Sự cố này là do ứng dụng...
Top