Doanh nghiệp Nhật Bản : Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ tiến hành kiểm tra tại chỗ LINE

Doanh nghiệp Nhật Bản : Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ tiến hành kiểm tra tại chỗ LINE

ダウンロード - 2021-03-31T122310.875.jpg


Do sự cố LINE, một ứng dụng liên lạc có thể truy cập thông tin cá nhân của người dùng từ Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của chính phủ thông báo tại Ủy ban Nội các Hạ viện rằng sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ LINE và công ty mẹ Z Holdings của LINE từ ngày 31.

Sự cố này là do ứng dụng liên lạc LINE làm cho thông tin cá nhân của người dùng có thể truy cập từ Trung Quốc hoặc quản lý ở Hàn Quốc và Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của chính phủ, cơ quan giám sát việc quản lý thông tin cá nhân thích hợp, đang yêu cầu LINE báo cáo sự việc và gửi các tài liệu liên quan, đồng thời tiến hành xác minh rằng thông tin cá nhân được quản lý đúng cách hay không.

Trong tình hình đó, Tổng thư ký Fukuura của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân đã tham vấn với Uy ban vào ngày 30 về việc kiểm tra tại chỗ LINE và công ty mẹ Z Holdings tại Ủy ban Nội các Hạ viện vào ngày 31, và sau đó sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 31.

Sau đó, Tổng thư ký Fukuura cho biết, "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu trường hợp được đánh giá là không chấp hành kỷ luật, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như chỉ đạo.”

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top