tự nguyện nghỉ việc

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Các công ty niêm yết kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện, hơn 80 công ty trong năm thứ hai liên tiếp.

    Số lượng các công ty đang cố gắng giảm số lượng nhân viên vẫn ở mức cao. Theo Tokyo Shoko Research, hơn 80 công ty niêm yết trong nước đã kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện vào năm 2021. Trong năm 2020, khi các công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Corona đã có 93 công ty kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện, và đây...
Top