Việc làm Nhật Bản : Các công ty niêm yết kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện, hơn 80 công ty trong năm thứ hai liên tiếp.

Việc làm Nhật Bản : Các công ty niêm yết kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện, hơn 80 công ty trong năm thứ hai liên tiếp.

Số lượng các công ty đang cố gắng giảm số lượng nhân viên vẫn ở mức cao. Theo Tokyo Shoko Research, hơn 80 công ty niêm yết trong nước đã kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện vào năm 2021. Trong năm 2020, khi các công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Corona đã có 93 công ty kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện, và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 và 2010 sau cú sốc Lehman,số lượng công ty đã vượt quá 80 công ty trong năm thứ hai liên tiếp.

hw414_AS20220103001232_comm.jpg


Ở một số công ty, tình hình kinh doanh không phục hồi kịp và hoạt động kinh doanh đã sa sút. Cũng có những nơi rà soát lại công việc kinh doanh để đáp ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh như kế hoạch khử cacbon. Hiện nay, sự lây nhiễm của chủng Omicron đang lan rộng, và có nhiều lo ngại về tương lai của nền kinh tế . Các công ty đang nâng cao hiệu quả quản lý, và có vẻ như số lượng nhân viên sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.

Theo khảo sát của Tokyo Shoko Research cho đến cuối năm ngoái, ít nhất 80 công ty đã kêu gọi nghỉ hưu tự nguyện trong năm 2021. Tổng số lượng kêu gọi ( số lượng ứng viên cho các công ty không được tiết lộ ) đã vượt quá 15.000 người chỉ với số lượng đã biết. Trong năm 2020, có 18.635 người, và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 và 2003, con số này đã vượt quá 15.000 người trong hai năm liên tiếp. Các công ty chưa niêm yết không được bao gồm trong tổng số các công ty kể trên, và một số đã không tiết lộ việc tuyển dụng của họ, vì vậy con số thực tế thậm chí còn cao hơn. Có năm công ty, bao gồm Japan Tobacco ( JT ) và Honda, có hơn 1.000 nhân viên, và cũng có những trường hợp quy mô lớn. Ba công ty còn lại là KNT- CT Holdings, LIXIL và Panasonic. Một số công ty trong số năm công ty không tiết lộ chi tiết số lượng tuyển dụng / ứng viên.

Theo ngành, phổ biến nhất là 18 công ty dệt may trong năm 2020 khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên được ban hành. Năm 2021, con số lớn nhất là của 12 công ty ngành may mặc, 9 công ty thiết bị điện và 7 công ty thuộc ngành dịch vụ bao gồm cả du lịch. Khoảng 60% các công ty được khảo sát có lỗ ròng trong kết quả tài chính cả năm gần đây nhất của họ.

Mặt khác, trong một số trường hợp, ngày càng nhiều công ty kiếm được lợi nhuận. Ngành hóa dầu và các công ty khác đang cố gắng thay đổi hoạt động kinh doanh của mình để phù hợp với xu hướng khử cacbon. Đối với ngành ô tô, môi trường kinh doanh đã thay đổi đáng kể do sự dịch chuyển sang dòng ô tô điện. Có nhiều nơi phải làm việc một cách hợp lý hóa do thị trường bị thu hẹp do dân số giảm.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top