tự tử do làm việc quá sức

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tự tử do làm việc quá sức, một nửa "trầm cảm từ trước đó". Hơn 60% không đến khám bệnh tại cơ sở y tế.

    Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , một nửa trong số 497 vụ tự tử do làm việc quá sức được chứng nhận là tai nạn lao động trong năm 2012-2017 đã tử vong trong vòng 6 ngày kể từ khi khởi phát bệnh tâm thần như trầm cảm dẫn đến tự tử. Những người chưa từng đi khám...
Top