tư vấn

  1. yuki1485

    Xã hội "Tôi muốn ít nhất là 140.000 yên" , người tài xế taxi chết một mình trong thảm họa Corona

    Vào tháng 1, một người đàn ông khoảng 60 tuổi là tài xế taxi và sống một mình, được phát hiện đã chết trong một căn hộ ở tỉnh Fukuoka. Người ta nói rằng doanh thu của người đàn ông giảm do virus Corona mới, và mức lương giảm xuống mức 80.000 yên mỗi tháng. Ông cảm thấy không khỏe và không thể...
Top