tuổi trưởng thành

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: 18 tuổi đã là người trưởng thành chưa? Những điều cần biết về sửa đổi Bộ luật dân sự tháng 4 năm 2022

    Bạn có biết rằng độ tuổi trưởng thành sẽ được sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2022? Khi trưởng thành, sẽ luôn có những câu hỏi quen thuộc như "có thể kết hôn không?", "có thể uống rượu không?", "lễ thành niên có thể thay đổi không?" Sửa đổi này là một sửa đổi pháp lý rất lớn đối với trẻ em. Hãy...
Top