tỷ giá hối đoái

  1. yuki1485

    Kinh tế Nguyên nhân khiến Nhật Bản “sẽ gặp khó khăn” nếu tiếp tục cho rằng "đồng yên giảm là điều tốt" .

    Đồng yên đang dần mất giá trên thị trường ngoại hối. Tại Nhật Bản, có nhiều người lên tiếng mong muốn đồng yên giảm giá, nhưng cơ cấu kinh tế của Nhật Bản đã thay đổi đáng kể so với thời đại từ Chiêu Hòa đến Bình Thành, và việc đồng tiền mất giá thường có tác động tiêu cực. Trừ khi chúng ta...
  2. yuki1485

    Kinh tế Đồng yên mất giá và suy thoái giảm phát là điều tồi tệ nhất. Chính quyền Kishida nỗ lực hết sức để loại bỏ giảm phát và phục hồi đầu tư trong nước.

    Trong tỷ giá hối đoái của đồng yên so với đồng đô la, thực tế là lãi suất thực, là lãi suất của tài sản bằng đồng yên trừ đi tỷ lệ lạm phát, vượt quá lãi suất thực của đồng đô la là một yếu tố dẫn đến sự tăng giá của đồng yên, nhưng trên ngược lại, đồng yên có xu hướng giảm mạnh. Thật không may...
Top