tỷ lệ bệnh nặng cao

  1. yuri

    Covid-19 "Cảnh báo đỏ" của mô hình Osaka bật sáng lần đầu tiên, tỷ lệ sử dụng giường bệnh nặng 63,6%

    Theo một cuộc phỏng vấn của MBS, phủ Osaka đã quyết định bật "cảnh báo đỏ" cho mô hình Osaka, đây vốn là tiêu chí tự kiềm chế của chính họ lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 12. Osaka đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất kể từ đợt đầu tiên. Tại phủ Osaka, 427 người đã được...
Top