Covid-19 "Cảnh báo đỏ" của mô hình Osaka bật sáng lần đầu tiên, tỷ lệ sử dụng giường bệnh nặng 63,6%

Covid-19 "Cảnh báo đỏ" của mô hình Osaka bật sáng lần đầu tiên, tỷ lệ sử dụng giường bệnh nặng 63,6%

Theo một cuộc phỏng vấn của MBS, phủ Osaka đã quyết định bật "cảnh báo đỏ" cho mô hình Osaka, đây vốn là tiêu chí tự kiềm chế của chính họ lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 12.

ダウンロード - 2020-12-03T154105.640.jpg


Osaka đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất kể từ đợt đầu tiên.

Tại phủ Osaka, 427 người đã được xác nhận là bị nhiễm loại virus corona mới vào ngày 2 tháng 12 và tỷ lệ sử dụng giường bệnh nặng là 63,6%, đây là một tình trạng nghiêm trọng.

Phủ Osaka đã tạo ra một "mô hình Osaka", là một tiêu chuẩn đánh giá ban đầu như yêu cầu tự kiềm chế, trong ba giai đoạn xanh, vàng và đỏ, và đang tiến tới tỷ lệ sử dụng giường nghiêm trọng là 70% trở lên, đây là tiêu chuẩn cho cảnh báo đỏ. Hơn nữa, do tình trạng thiếu y tá phụ trách giường cho người bệnh nặng, phủ Osaka dự kiến bật "cảnh báo đỏ" báo hiệu nguy cơ sụp đổ y tế cho mô hình Osaka lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 12.

Khi cảnh báo đỏ, lẽ ra yêu cầu hạn chế di chuyển người qua các tỉnh và đình chỉ các cơ sở có thể là ổ lây nhiễm, nhưng các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện vào chiều ngày 3 tháng 12. Một cuộc họp đối phó khẩn cấp sẽ được tổ chức để thảo luận.

 

Bài viết liên quan

Your content here
Top