tỷ lệ sinh

  1. yuri

    Xã hội Những lý do khiến Nhật Bản "thất bại trong việc chống lại tỷ lệ sinh đang giảm". Khoảng cách giữa hình ảnh phụ nữ mà chính phủ nhìn thấy và thực tế

    Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm trong 30 năm kể từ "cú sốc 1,57" vào năm 1990. Theo số liệu mới nhất năm 2019, số lượng trẻ em được sinh ra là 865.000 trẻ, thấp nhất từ trước đến nay và số người tử vong là 1381 nghìn người, cao nhất sau chiến tranh và số lượng dân số tự nhiên giảm lần đầu tiên...
Top