tỷ lệ thất nghiệp duy trì

  1. yuki1485

    Việc làm Tỷ lệ thất nghiệp đạt 2,8% trong tháng 4 . Ảnh hưởng của Corona vẫn tiếp tục

    Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố là 2,8%, tăng so với tháng trước (2,6%). Có vẻ như áp lực về việc làm đã giảm xuống do hoạt động kinh tế bị hạn chế bởi sự lây lan của virus Corona mới. Cuộc khảo sát sơ bộ của Reuters dự đoán là 2,7%. Số người thất...
  2. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của Corona và dịch vụ nguồn nhân lực.

    Nền kinh tế tiếp tục trì trệ do ảnh hưởng của đợt lây nhiễm Corona mới. Tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng tăng lên và tỷ lệ tuyển dụng đã giảm đáng kể. Tỷ lệ tuyển dụng đạt 1,6 lần vào năm 2019, cao như những năm 1970, nhưng đã giảm mạnh xuống 1,06 lần vào tháng 11 năm ngoái. Mặc dù cảm giác...
Top