tỷ lệ tự tử cao

  1. yuki1485

    Xã hội "Bộ trưởng phụ trách cô đơn" do Thủ tướng Suga bổ nhiệm được đưa tin ưu ái trên thế giới

    Khi ông Yoshiro Mori, cựu Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội tỏ ra coi thường phụ nữ, tin tức từ Nhật Bản đã được tiếp tục hưởng ứng một cách đáng ngạc nhiên ở nước ngoài. Những gì hiện đang được bàn tán là tin tức về "Văn phòng phụ trách đối phó Đơn độc / Cô lập" được thành lập trong Ban Thư...
Top