ủng hộ

  1. yuri

    Chính trị Tỷ lệ không ủng hộ của Nội các Suga là 49% lần đầu tiên vượt qua mức ủng hộ, 62% không đánh giá các biện pháp corona

    Báo Mainichi và trung tâm nghiên cứu xã hội đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận quốc gia vào ngày 12. Tỷ lệ ủng hộ của Nội các Suga là 40%, giảm 17 điểm so với 57% trong cuộc khảo sát trước đó được thực hiện vào ngày 7 tháng 11. Tỷ lệ không ủng hộ là 49% (lần trước là 36%), đây là lần đầu tiên...
Top