ứng phó corona

  1. yuki1485

    Xã hội WHO : Thành lập nhóm công tác chuẩn bị phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới

    WHO = Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ thành lập một nhóm làm việc để chuẩn bị cho các bệnh truyền nhiễm mới trong tương lai nhằm đối phó với sự lây lan của virus Corona mới. Cuộc họp thường niên của WHO, được tổ chức dưới hình thức hội nghị video, đã được thảo luận vào ngày thứ hai, ngày 25 và...
Top