Xã hội WHO : Thành lập nhóm công tác chuẩn bị phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới

Xã hội WHO : Thành lập nhóm công tác chuẩn bị phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới

K10013051701_2105260825_2105260829_01_02.jpg


WHO = Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ thành lập một nhóm làm việc để chuẩn bị cho các bệnh truyền nhiễm mới trong tương lai nhằm đối phó với sự lây lan của virus Corona mới.

Cuộc họp thường niên của WHO, được tổ chức dưới hình thức hội nghị video, đã được thảo luận vào ngày thứ hai, ngày 25 và nghị quyết do EU = Liên minh Châu Âu và Nhật Bản cùng đệ trình đã được công bố.

Nghị quyết nêu rõ rằng mỗi quốc gia đều chưa chuẩn bị đầy đủ cho virus Corona mới và kêu gọi thành lập một nhóm công tác để tăng cường ứng phó của WHO nhằm chuẩn bị cho các bệnh truyền nhiễm mới trong tương lai. ..

Ngoài nghị quyết, EU và các nước khác đã đề xuất rằng "thảo luận về các hiệp ước mới về kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong tương lai nên được ưu tiên hàng đầu."

Nghị quyết dự kiến sẽ được thông qua trong phiên họp thường niên cho đến ngày 1 tháng 6.

Về sự hợp tác của cộng đồng quốc tế để chuẩn bị cho các bệnh truyền nhiễm mới, Ủy ban độc lập, cơ quan đã xem xét phản ứng của WHO và từng quốc gia đối với loại virus Corona mới, đã đề xuất ký kết một hiệp ước quốc tế trong tháng này và có khả năng các cuộc thảo luận sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc với nhóm làm việc trong tương lai.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top