văn hóa giao tiếp

  1. yuri

    Tập quán "Tình trạng khẩn cấp" và "Văn hóa giao tiếp trong nhà hàng ở Nhật Bản"

    Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho Tokyo, và ba tỉnh là Kanagawa, Chiba và Saitama. Thời gian thực hiện từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. So với tuyên bố tương tự vào tháng 4 năm ngoái, các biện pháp tập trung hơn vào lĩnh vực ăn uống, chẳng hạn như yêu cầu các nhà hàng mở cửa đến 8 giờ...
Top