việc làm từ xa

  1. yuri

    Việc làm Trường hợp “giảm lương do làm việc từ xa”, số người nộp đơn xin làm việc từ xa giảm xuống còn khoảng 1/4

    Vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, Gakujo công bố kết quả của một cuộc khảo sát bảng câu hỏi về "công việc từ xa và tiền lương." Cuộc khảo sát nhắm mục tiêu khách truy cập vào trang web săn việc làm "Re Job Hunting", chuyên về những người ở độ tuổi 20 và đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 189 người. Về...
  2. yuki1485

    Việc làm "Đi làm với thu nhập hàng tháng 250.000 yên" và "Làm việc từ xa với thu nhập hàng tháng là 180.000 yên", 85% sinh viên đã chọn gì?

    Bạn sẽ chọn cái nào, "làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng là 250.000 yên" hay "làm việc từ xa với thu nhập hàng tháng là 180.000 yên"? Theo một cuộc khảo sát được thực hiện về "công việc từ xa và mức lương" dành cho sinh viên đại học và cao học đã tốt nghiệp và dự kiến kết thúc vào...
Top