Việc làm "Đi làm với thu nhập hàng tháng 250.000 yên" và "Làm việc từ xa với thu nhập hàng tháng là 180.000 yên", 85% sinh viên đã chọn gì?

Việc làm "Đi làm với thu nhập hàng tháng 250.000 yên" và "Làm việc từ xa với thu nhập hàng tháng là 180.000 yên", 85% sinh viên đã chọn gì?

Bạn sẽ chọn cái nào, "làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng là 250.000 yên" hay "làm việc từ xa với thu nhập hàng tháng là 180.000 yên"? Theo một cuộc khảo sát được thực hiện về "công việc từ xa và mức lương" dành cho sinh viên đại học và cao học đã tốt nghiệp và dự kiến kết thúc vào tháng 3 năm 2023, cho thấy gần 85% người chọn "làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng là 250.000 yên".

ダウンロード - 2021-11-26T171056.555.jpg


Công việc từ xa đã trở nên phổ biến và được thiết lập do thảm họa Corona, nhưng vào tháng 11, Keidanren đã đề xuất với chính phủ rằng "giảm 70% số lượng nhân viên làm việc thông qua công việc từ xa, v.v." , và nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra. Trong cuộc khảo sát này đã hỏi ý kiến từ 415 người vào tháng 9 năm 2021, và gã khổng lồ công nghệ thông tin Google của Mỹ có "chính sách giảm lương của những nhân viên làm việc từ xa tới 25%". Khảo sát hỏi các sinh viên liệu họ có muốn thực hiện công việc từ xa ngay cả khi lương của họ bị giảm hay không.

Kết quả là, 40,0% trả lời rằng họ "sẽ làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng là 250.000 Yên", và 44,9% trả lời rằng "nói chung là sẽ làm việc tại nơi làm việc với thu nhập hàng tháng là 250.000 Yên", tổng cộng là 84,9% , có vẻ như có nhiều người coi trọng tiền lương hơn là làm việc từ xa . "Nếu bạn có cùng một công việc nhưng mức lương khác nhau, bạn muốn chọn công việc cao hơn." "Nếu có chênh lệch về lương, tôi nghĩ rằng đi làm sẽ được giao việc quan trọng hơn. Tôi muốn đi làm ở chỗ làm để đạt được kết quả và phát triển với tư cách là một thành viên của xã hội."

Nhân tiện, 74,5% sinh viên trả lời rằng họ muốn sử dụng hệ thống làm việc từ xa ( khi chưa giảm lương ), nhưng khi nhắc đến điều kiện "giảm lương tối đa 25%" thì chỉ 17,8% sinh viên muốn sử dụng hệ thống làm việc từ xa.

"Nếu lương bị giảm, tôi không muốn làm việc từ xa." "Tôi nghĩ rằng có những chi phí cho việc làm từ xa như hóa đơn tiền điện và chi phí internet." "Thật đáng buồn khi mức lương bị giảm cho cùng một công việc." . Mặt khác, từ những sinh viên trả lời rằng họ muốn làm việc từ xa ngay cả khi lương của họ bị giảm, có vẻ như "Việc lương giảm là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi muốn thừa nhận công việc kinh doanh phụ bằng số tiền đó"

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top