viễn thông

  1. yuki1485

    Viễn thông Nhật Bản : Lỗi đường truyền của KDDI , "số tiền bồi thường" lớn đến mức nào ?

    "Tình trạng mất sóng " trong một thời gian dài là một đòn đánh trực tiếp vào công ty . Sự cố ở mức độ quy mô lớn liên quan đến đường truyền xảy ra tại KDDI (au), một công ty viễn thông lớn trong rạng sáng ngày 2 đã được khôi phục vào ngày 3. Đã 40 giờ trôi qua kể từ khi sự cố xảy ra. Các điều...
Top