vòng đu quay đầu tiên

  1. yuki1485

    Lịch sử Vòng đu quay đầu tiên ở Nhật Bản

    Vòng đu quay đầu tiên ở Nhật Bản bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 1907. Đây là điểm nổi bật của Triển lãm Công nghiệp Tokyo được tổ chức tại Ueno. Nó cao khoảng 30 mét và đặt 5 đến 10 khách trong một khoang. Nhà văn Mushitaro Oguri đã viết trong tác phẩm "Sự tuyệt vời về thế giới triển lãm" như...
Top