vườn rau tại nhà

  1. yuki1485

    Người Nhật 30% có vườn rau tại nhà năm thứ hai của thảm họa Corona, thay đổi nhận thức về việc mua rau.

    Ngày 31 tháng 8 là "Ngày Rau củ " với cách chơi chữ của 8 (Ya) và 31 (Sai). Công ty hạt giống Takii (Thành phố Kyoto) đã tiến hành "Khảo sát năm 2021 về rau củ và vườn rau tại nhà " và kết quả khảo sát cho biết rằng khoảng 30% người dân đã bắt đầu trồng một vườn rau tại nhà vào năm thứ hai của...
Top