xã hội loại bỏ cacbon

  1. yuki1485

    Xã hội Chuyển đổi năng lượng muộn màng của Nhật Bản : Các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu trở nên mờ nhạt hơn do sự thay thế của chính quyền Kishida.

    "COP26" ( Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu), sẽ là diễn đàn thảo luận toàn cầu về các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, sẽ khai mạc tại Anh từ ngày 31. Ông Tetsuji Ida, thành viên ủy ban biên tập Kyodo News, sẽ giải thích những nỗ lực, tình...
  2. yuki1485

    Xã hội Ba quan điểm cần thiết cho" "xã hội loại bỏ cacbon" của chính quyền Suga đưa ra

    Tiểu ban Chính sách Cơ bản của Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng Nhật Bản đã được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 để sửa đổi Kế hoạch Năng lượng Cơ bản. Sau khi xác minh các vấn đề về cơ cấu cung cầu năng lượng cho năm tài chính 2050, tiểu ban sẽ đánh giá tình trạng đạt được giá trị mục tiêu cho năm...
Top