xa xỉ

  1. yuri

    Người Nhật Giới trẻ dù có giấy phép lái xe cũng không mua xe. "Xe hơi là hàng xa xỉ" "sử dụng giấy phép như là chứng minh thư"

    Đã từ lâu người ta nói “giới trẻ tránh xa ô tô”, nhưng trong dịch corona, việc đi lại bằng ô tô cũng được chú trọng, điều này càng làm giảm cơ hội tiếp xúc với mọi người. Vì lý do đó, một số người trẻ tuổi có thể nghĩ "tôi sẽ lấy giấy phép lái xe ô tô trong lúc này" nhưng điều đó không nhất...
Top