xe scooter

  1. yuri

    Sản phẩm Điều khiển xe trượt điện trên đường công cộng....Thử nghiệm trình bắt đầu được chính phủ phê duyệt ở trung tâm Tokyo

    Luup và ủy ban thúc đẩy thành phố thông minh thuộc hội đồng phát triển thị trấn Otemachi, Marunouchi, Yurakucho sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm sử dụng xe trượt điện trên các tuyến đường công cộng từ ngày 27 tháng 10 đến giữa tháng 3 năm 2021 chủ yếu tại một số khu vực của quận Chiyoda. Trong...
Top