Sản phẩm Điều khiển xe trượt điện trên đường công cộng....Thử nghiệm trình bắt đầu được chính phủ phê duyệt ở trung tâm Tokyo

Sản phẩm Điều khiển xe trượt điện trên đường công cộng....Thử nghiệm trình bắt đầu được chính phủ phê duyệt ở trung tâm Tokyo

Luup và ủy ban thúc đẩy thành phố thông minh thuộc hội đồng phát triển thị trấn Otemachi, Marunouchi, Yurakucho sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm sử dụng xe trượt điện trên các tuyến đường công cộng từ ngày 27 tháng 10 đến giữa tháng 3 năm 2021 chủ yếu tại một số khu vực của quận Chiyoda.

Trong khi xe trượt điện đang được giới thiệu và phổ biến ở Hoa Kỳ và Châu Âu, chúng an toàn và dễ sử dụng ở Nhật Bản vì chúng là xe đạp có động cơ theo luật hiện hành và có nhiều điều kiện sử dụng trên đường công cộng. Đó là một tình huống khó thực hiện. Luup đặt mục tiêu phát triển các dịch vụ chia sẻ di động vi mô bằng điện như xe trượt điện ở Nhật Bản với mục đích tạo ra một cơ sở hạ tầng di động cự ly ngắn mới ở Nhật Bản và thúc đẩy kinh doanh theo hướng tối ưu hóa các quy định này.

Vào ngày 4 tháng 8, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố một hệ thống kinh doanh đặc biệt mới dựa trên Luật nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và để đáp ứng yêu cầu từ một công ty cho thuê về việc mở rộng khu vực lái xe trượt điện, ủy ban an toàn công cộng quốc gia đã đưa ra một biện pháp đặc biệt đối với xe đạp thông thường. Đã thông báo rằng đã có câu trả lời rằng làn đường dành riêng được phép đi qua. Thử nghiệm này sẽ là nỗ lực đầu tiên ở Nhật Bản để xe trượt điện chạy trên đường công cộng sử dụng hệ thống đặc biệt dành cho doanh nghiệp mới này.

Trong thử nghiệm, nhiều cổng di động chuyên dụng lần đầu tiên được lắp đặt tại các khu vực Otemachi, Marunouchi và Yurakucho để triển khai xã hội về tính di động mới. Thông qua việc sử dụng xe trượt điện của những người tham gia thử nghiệm, đã xác minh việc hỗ trợ quãng đường cuối cùng một cách nhanh chóng và thoải mái hơn. Ngoài việc xác minh tính an toàn và khả năng chấp nhận của xã hội của xe trượt điện trên đường công cộng, có kế hoạch xác minh sự thuận tiện của việc di chuyển và sự cải thiện của tính di chuyển trong và ngoài khu vực.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (68).jpg
    ダウンロード (68).jpg
    9.4 KB · Lượt xem: 456

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top