xử lý hàng tồn kho

  1. yuri

    Mua sắm Các động thái của ngành may mặc trong việc "xử lý hàng tồn kho" số lượng lớn do đại dịch corona

    Sự lây lan của virus corona mới đã đặt ngành may mặc vào tình thế khó khăn. Đó là do việc kiềm chế ra ngoài khiến doanh thu của các cửa hàng bán lẻ giảm xuống, dẫn đến lượng hàng tồn đọng nhiều. Khi ghé thăm bãi xử lý kho, nơi có thể được cho là “ghi nợ của sản xuất hàng loạt”, bạn có thể nhìn...
Top