xuat khau

 1. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : Tăng trưởng xuất khẩu chậm lại trong tháng 10, sự không chắc chắn xung quanh kịch bản phục hồi kinh tế của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

  Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trong tháng 10 , mức tăng ở tháng thứ hai liên tiếp, nhưng tốc độ tăng thấp hơn tháng trước đó. Nếu ngày càng có nhiều người cảm thấy xuất khẩu chậm lại trong bối cảnh tiêu dùng cá nhân và đầu tư vốn chậm chạp, thì kịch bản kinh tế của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản...
 2. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : Thâm hụt thương mại 2,274 nghìn tỷ yên đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11. Đồng Yên mất giá và giá tài nguyên tăng vọt

  Theo số liệu thống kê thương mại tháng 11 (báo cáo sơ bộ) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào ngày 15, cán cân thương mại thể hiện tổng giá trị xuất khẩu trừ giá trị nhập khẩu đạt mức thâm hụt 2,0274 nghìn tỷ yên. Sự mất giá của đồng yên dẫn đến sự gia tăng giá trị nhập khẩu và tăng giá tài...
 3. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : Lần đầu tiên xuất khẩu lương thực đạt mốc 1 nghìn tỷ yên. Năm 2021 xuất khẩu đạt 973,4 tỷ yên trong 10 tháng

  Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã từng bị đình trệ do quan hệ Nhật - Hàn xấu đi và lan rộng lây nhiễm Corona . Vào năm 2021, xuất khẩu dự kiến cuối cùng sẽ vượt qua mức 1 nghìn tỷ yên. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã công bố giá trị xuất khẩu của nhóm "Nông lâm thủy sản và...
 4. yuki1485

  Kinh tế Tình hình nửa đầu năm 2021 : Thâm hụt thương mại đạt 389,8 tỷ yên. Nhập khẩu tăng do giá dầu thô tăng vọt.

  Theo số liệu thống kê thương mại sơ bộ (cơ sở thông quan) nửa đầu năm 2021 (tháng 4-9) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào ngày 20, cán cân thương mại sau khi trừ giá trị nhập khẩu so với giá trị xuất khẩu đã thâm hụt 389,8 tỷ yên. Đây là mức thâm hụt thương mại đầu tiên trong hai quý tính trên...
 5. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : Giá trị xuất khẩu tháng 8 đạt mức 26,2% . Xuất khẩu thép vượt qua mức trước khi lan rộng Corona.

  Theo số liệu thống kê thương mại (dựa trên báo cáo sơ bộ, cơ sở thông quan) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 16, giá trị xuất khẩu trong tháng 8 đã đạt mức 26,2% so với cùng tháng năm trước đạt mức 6.605,8 tỷ yên. Đây là giá trị dương trong 6 tháng liên tiếp. Nguyên nhân là việc xuất khẩu...
 6. yuki1485

  Kinh tế Nhật Bản : Xuất khẩu đạt mức âm 8,4% trong năm tài chính 2020 . Lần sụt giảm sau 11 năm do thảm họa Corona.

  Theo số liệu thống kê thương mại sơ bộ cho năm 2020 do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 19, xuất khẩu đạt mức âm 8,4% so với năm trước xuống còn 69.487,3 tỷ yên. Mức giảm là lớn nhất kể từ năm 2009 ( âm 17,1%) sau cuộc khủng hoảng Lehman. Trong số đó, việc sản xuất và buôn bán mặt hàng ô tô bị...
Top