Kinh tế Tình hình nửa đầu năm 2021 : Thâm hụt thương mại đạt 389,8 tỷ yên. Nhập khẩu tăng do giá dầu thô tăng vọt.

Kinh tế Tình hình nửa đầu năm 2021 : Thâm hụt thương mại đạt 389,8 tỷ yên. Nhập khẩu tăng do giá dầu thô tăng vọt.

-1x-1.jpg


Theo số liệu thống kê thương mại sơ bộ (cơ sở thông quan) nửa đầu năm 2021 (tháng 4-9) do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố vào ngày 20, cán cân thương mại sau khi trừ giá trị nhập khẩu so với giá trị xuất khẩu đã thâm hụt 389,8 tỷ yên. Đây là mức thâm hụt thương mại đầu tiên trong hai quý tính trên cơ sở nửa năm . Do đồng yên mất giá và giá dầu thô tăng vọt, giá trị nhập khẩu dầu thô tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước lên 41.464,8 tỷ yên. Nhập khẩu tăng 30,3% lên 41.854,6 tỷ yên, trong đó dầu thô và dược phẩm đạt mức tăng trưởng lớn.

Giá trị xuất khẩu theo quốc gia sang Trung Quốc đạt 9,43,8 tỷ yên, tăng 20,8% . Giá trị xuất khẩu sang Mỹ tăng 37,0% lên 7.416,3 tỷ yên.

Cán cân thương mại công bố cùng thời điểm tháng 9 có mức thâm hụt 622,8 tỷ yên. Đây là mức thâm hụt trong 2 tháng liên tiếp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top