ý thức của người nhật bản

  1. yuri

    Người Nhật Sự tốt đẹp của ý thức Nhật Bản đã đi đâu? Có đúng là 6000 người đang nhận các trợ cấp một cách bất hợp pháp, với tổng số 8 tỷ yên?

    Điều gì đã xảy ra với ý thức của người Nhật Bản? Do ảnh hưởng của vi-rút corona mới, người ta thấy rằng có rất nhiều người đã nhận bất hợp pháp các khoản hỗ trợ được cung cấp cho các chủ doanh nghiệp cá nhân gặp khó khăn. Riêng khoảng 6000 người đã đề nghị "muốn trả lại tiền" vì sợ bị cảnh sát...
Top