yếu tố rủi ro

  1. yuri

    Kinh tế Xác định các yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu năm 2022. Cách thức hoạt động của FRB

    Hầu hết các chuyên gia kỳ vọng một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, giá cả bình ổn và thoát khỏi môi trường chính sách tiền tệ trong trường hợp khẩn cấp vào năm tới, cũng như các nhà kinh tế của Bloomberg Economics. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố làm đảo lộn kỳ vọng này. Bắt đầu với biến thể Omicron...
Top