yubikiri genman

  1. yuri

    Lịch sử Có phải nguồn gốc của "ngoắc ngón tay để xác nhận lời hứa" là từ một kỹ nữ ở Yoshiwara?

    Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đã từng thực hiện kiểu ngoắc ngón tay (Yubikiri Genman) khi hứa điều gì đó. Hầu hết người dân Nhật Bản đều biết bài hát này. Nhìn lại thì thấy lời bài hát không được nhẹ nhàng cho lắm, chẳng hạn như "uống phải ngàn cây kim", "cắt ngón tay". Bạn đã...
Top