KHO LƯU TRỮ(DỮ LIỆU CŨ)

Kho lưu trữ các dữ liệu cũ của box Thông Tin Nhật Bản. CẤM gửi bài mới hay trả lời trong khu vực này.

THIÊN TAI- ĐỘNG ĐẤT

Thảo luận các vấn đề liên qan đến thiên tại động đất ... Bạn cũng có thể mở chủ đề nhắn tin khẩn cấp khi cần thiết ở đây.
Chủ đề
98
Bài viết
220
Chủ đề
98
Bài viết
220

Chuyên sâu về NB & hot news

Phần này sẽ là nơi bạn có thể gửi hay đọc các bài viết có tính nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó của Nhật và các tin nóng của diễn đàn.
Chủ đề
2.5K
Bài viết
3.6K

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Các vấn đề ngoài chủ đề ở trên
Chủ đề
267
Bài viết
1.3K
Chủ đề
267
Bài viết
1.3K
Top