KIẾN THỨC CƠ BẢN

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Những kiến thức cơ bản về cuộc sống,xã hội ở Nhật như tìm thuê nhà, tìm việc...
Chủ đề
72
Bài viết
313
Chủ đề
72
Bài viết
313

KINH TẾ- CHÍNH TRỊ

Thảo luận về các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị Nhật Bản.
Chủ đề
40
Bài viết
50
Chủ đề
40
Bài viết
50

THỂ THAO -GIẢI TRÍ

Thảo luận về các môn thể thao, thú giải trí của người Nhật.
Chủ đề
45
Bài viết
120
Chủ đề
45
Bài viết
120

GIAO THÔNG-VẬN TẢI

Kiến thức về hệ thông giao thông vận tải của Nhật.
Chủ đề
17
Bài viết
32
Chủ đề
17
Bài viết
32
Top