Tin tức

Khu vực dành cho các tin tức về Nhật bản. Xin đừng thảo luận ở đây.

Kinh tế

Chủ đề
320
Bài viết
361
Chủ đề
320
Bài viết
361

Chính trị

Chủ đề
523
Bài viết
556
Chủ đề
523
Bài viết
556

Khoa học - Công nghệ

Chủ đề
507
Bài viết
565
Chủ đề
507
Bài viết
565

Du lịch

Chủ đề
57
Bài viết
76
Chủ đề
57
Bài viết
76

Con người

Chủ đề
182
Bài viết
241
Chủ đề
182
Bài viết
241

Xuất khẩu lao động

Chủ đề
64
Bài viết
355
Chủ đề
64
Bài viết
355

Lịch sử

Chủ đề
27
Bài viết
44
Chủ đề
27
Bài viết
44

Tin Viet Nam

Chủ đề
60
Bài viết
113
Chủ đề
60
Bài viết
113

Tin Quoc te

Chủ đề
26
Bài viết
37
Chủ đề
26
Bài viết
37

Nhật Bản qua ảnh

Chỉ để gửi tin theo dạng file đính kèm. Đề nghị không trả lời trong này.
Chủ đề
28
Bài viết
30
Chủ đề
28
Bài viết
30
Normal threads
diemnt 0
moto 4
dung 3
micdac 6
Top