an sinh xã hội

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng quốc gia về thuế và an sinh xã hội, dự báo cho năm 2021 là 48,0%, mức lớn nhất từ trước đến nay.

    Bộ Tài chính đã chỉ ra rằng tỷ lệ gánh nặng quốc gia cho năm 2021, cho biết người dân và doanh nghiệp phải trả bao nhiêu tiền thuế và bảo hiểm xã hội sẽ là 48,0%. Đây là mức tăng 0,1 điểm so với kết quả thực tế của năm 2020 . Khi thu nhập quốc dân vốn là mẫu số đã giảm do thảm họa Corona, với...
  2. yuki1485

    Xã hội Ai sẽ cứu những người khốn khổ? Bóng tối của "Hệ thống hỗ trợ công " quá hà khắc của Nhật Bản

    Nhận xét của Thủ tướng Yoshihide Suga rằng "cuối cùng sẽ có hỗ trợ công " gây ra một làn sóng lớn. Đúng là hỗ trợ công sẽ là pháo đài cuối cùng trong an sinh xã hội, nhưng tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bác bỏ việc tái cung cấp các khoản trợ cấp cố định, và dường như đã khiến dư luận...
Top