Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng quốc gia về thuế và an sinh xã hội, dự báo cho năm 2021 là 48,0%, mức lớn nhất từ trước đến nay.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng quốc gia về thuế và an sinh xã hội, dự báo cho năm 2021 là 48,0%, mức lớn nhất từ trước đến nay.

ダウンロード - 2022-02-18T160309.454.jpg


Bộ Tài chính đã chỉ ra rằng tỷ lệ gánh nặng quốc gia cho năm 2021, cho biết người dân và doanh nghiệp phải trả bao nhiêu tiền thuế và bảo hiểm xã hội sẽ là 48,0%.

Đây là mức tăng 0,1 điểm so với kết quả thực tế của năm 2020 . Khi thu nhập quốc dân vốn là mẫu số đã giảm do thảm họa Corona, với tỷ lệ gánh nặng gia tăng, năm nay dự kiến sẽ là năm lớn nhất từ trước đến nay.

Điểm đáng chú ý là gánh nặng thuế là 28,7% và gánh nặng an sinh xã hội là 19,3%. Mặt khác, tỷ lệ gánh nặng cho năm 2022 ước tính là 46,5%, giảm 1,5 điểm so với năm 2021 do kỳ vọng thu nhập quốc dân sẽ gia tăng.

Tỷ lệ gánh nặng quốc gia có xu hướng gia tăng kể từ năm 1970 do tác động của việc gia tăng chi phí an sinh xã hội do già hóa dân số, nhưng tỷ lệ ở Pháp là 67,1%, Đức là 54,9%, Mỹ là 32,4% và tỷ lệ gánh nặng tại Nhật Bản là tương đối thấp so với các quốc gia phát triển .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top