bảo hiểm corona

  1. yuki1485

    Sản phẩm Bảo hiểm Corona đầu tiên của Dai-ichi Life. Phí bảo hiểm dao động do tình hình lây nhiễm.

    Vào ngày 6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life đã phát hành "Bảo hiểm Corona", với mức phí bảo hiểm thay đổi tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm virus Corona mới trong nước. Bảo hiểm cho phép người dùng nhận tiền bảo hiểm nếu bị nhiễm corona vốn đã được bán bởi các công ty khác, nhưng người...
Top