bảo hiểm corona

  1. yuki1485

    Xã hội "Bảo hiểm Corona" 100.000 yên nếu bị nhiễm bệnh, tăng phí bảo hiểm và tạm ngừng xử lý do số người mắc bệnh tăng nhanh.

    Vào mùa xuân năm ngoái, "Bảo hiểm Corona", cho phép người sử dụng nhận tiền nếu bị nhiễm Corona mới đã xuất hiện. Phí bảo hiểm hàng tháng khoảng vài trăm yên đến 1.000 yên ( bao gồm cả các hợp đồng đặc biệ t), nếu nhận được kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được trợ cấp khoảng 50.000 đến 100.000...
  2. yuki1485

    Sản phẩm Bảo hiểm Corona đầu tiên của Dai-ichi Life. Phí bảo hiểm dao động do tình hình lây nhiễm.

    Vào ngày 6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life đã phát hành "Bảo hiểm Corona", với mức phí bảo hiểm thay đổi tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm virus Corona mới trong nước. Bảo hiểm cho phép người dùng nhận tiền bảo hiểm nếu bị nhiễm corona vốn đã được bán bởi các công ty khác, nhưng người...
Top