Sản phẩm Bảo hiểm Corona đầu tiên của Dai-ichi Life. Phí bảo hiểm dao động do tình hình lây nhiễm.

Sản phẩm Bảo hiểm Corona đầu tiên của Dai-ichi Life. Phí bảo hiểm dao động do tình hình lây nhiễm.

K10012947491_2103311711_2103311715_01_02.jpg


Vào ngày 6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life đã phát hành "Bảo hiểm Corona", với mức phí bảo hiểm thay đổi tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm virus Corona mới trong nước. Bảo hiểm cho phép người dùng nhận tiền bảo hiểm nếu bị nhiễm corona vốn đã được bán bởi các công ty khác, nhưng người ta nói rằng đây là công ty bảo hiểm nhân thọ trong nước đầu tiên có sản phẩm mà phí bảo hiểm thay đổi tùy theo tình hình lây bệnh. Bảo hiểm sẽ được bán từ ngày 9.

Sản phẩm bảo hiểm mới "Bảo hiểm các bệnh truyền nhiễm cụ thể" , người dùng sẽ nhận được trợ cấp 100.000 yên nếu một bệnh truyền nhiễm cụ thể như Corona mới được chẩn đoán.

Mặt khác, công ty đã đưa ra một cơ chế gọi là "định giá động", trong đó giá phí bảo hiểm dao động tùy thuộc vào cung và cầu. Phí bảo hiểm tăng khi số người mắc bệnh tăng lên và giảm khi tình hình tạm lắng. Phí bảo hiểm cho tháng 4 là một tỷ lệ cố định 980 yên, nhưng sẽ dao động trong khoảng 890 đến 2270 yên mỗi tháng dựa trên số người dương tính mới trên 100.000 dân.

Đối tượng là từ 18 đến 69 tuổi. Công ty đánh giá rằng cần có sự chuẩn bị về tài chính cho việc nhập viện và điều trị y tế, và tiền bù vào doanh thu của những người tự kinh doanh đã giảm sút do sự lan rộng lây nhiễm Corona.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top