bảo hiểm nhân thọ

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Những cạm bẫy thường gặp khi xem xét lại bảo hiểm là gì?

    Nếu có sự thay đổi về độ tuổi, nghề nghiệp, cơ cấu gia đình thì cần xem xét lại các bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Tuy nhiên, nếu không xem xét bảo hiểm cẩn thận, bạn có thể vướng vào những “cạm bẫy” bất ngờ và phải hối hận. Lần này, tôi sẽ giải thích những cạm bẫy mà bạn nên...
  2. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Giá trung bình của bảo hiểm nhân thọ. "Bảo hiểm tử vong " có giá bao nhiêu ?

    Nếu bạn đọc có theo dõi các thống kê và kết quả khảo sát được công bố hàng ngày, bạn có thể thấy nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, y tế và giáo dục. Lần này, chúng tôi sẽ tập trung vào "bảo hiểm nhân thọ". 90% hộ gia đình tham gia "bảo hiểm nhân thọ" Ba khoản chi tiêu chính trong cuộc...
Top