Tiêu dùng Nhật Bản : Giá trung bình của bảo hiểm nhân thọ. "Bảo hiểm tử vong " có giá bao nhiêu ?

Tiêu dùng Nhật Bản : Giá trung bình của bảo hiểm nhân thọ. "Bảo hiểm tử vong " có giá bao nhiêu ?

Nếu bạn đọc có theo dõi các thống kê và kết quả khảo sát được công bố hàng ngày, bạn có thể thấy nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, y tế và giáo dục. Lần này, chúng tôi sẽ tập trung vào "bảo hiểm nhân thọ".

90% hộ gia đình tham gia "bảo hiểm nhân thọ"

ダウンロード - 2021-10-01T160241.986.jpg


Ba khoản chi tiêu chính trong cuộc sống là "nhà cửa", "chi phí giáo dục con cái" và "bảo hiểm". Tất cả chi phí tổng cộng 10 triệu yên, đây là một gánh nặng lớn đối với các hộ gia đình.

Đặc biệt, tôi tham gia bảo hiểm từ khi còn khá trẻ, tiền bảo hiểm hàng tháng khoảng vài nghìn yên nên có trường hợp tôi không cảm thấy gánh nặng đó, nhưng khi tôi vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm hàng chục năm và tính toán thử thì con số khiến tôi phải ngạc nhiên . Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm đa dạng và cũng có nhiều hợp đồng đặc biệt nên mức phí bảo hiểm ở mỗi người cũng khác nhau. Bạn phải trả bao nhiêu bảo hiểm ?

Tỷ lệ đăng ký hộ gia đình cho bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí cá nhân

Theo Trung tâm Văn hóa Bảo hiểm Nhân thọ "2021 (Năm Lệnh Hòa thứ 3)" Khảo sát Quốc gia về Bảo hiểm Nhân thọ ( phiên bản đưa tin nhanh) "(phát hành vào tháng 9 năm 2021)", tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ của hộ gia đình (bao gồm cả bảo hiểm hưu trí cá nhân) là 89,8% cho tất cả bảo hiểm nhân thọ. 80,3% đối với bảo hiểm nhân thọ tư nhân, có tỷ lệ đăng ký rất cao.

Nhìn vào các hộ gia đình đăng ký theo độ tuổi của chủ hộ, 70% ở độ tuổi 20, nhưng tỷ lệ tham gia cao vào khoảng 90% sau độ tuổi 30.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ của hộ gia đình / bảo hiểm hưu trí cá nhân ( tất cả các loại bảo hiểm nhân thọ ) [Theo độ tuổi của chủ hộ]

"29 tuổi trở xuống" 70,2%

"30-34 tuổi" 90,7%

"35-39 tuổi" 89,4%

"40-44 tuổi" 93,2%

"45-49 tuổi" 94,0%

"50-54 tuổi" 93,0%

"55-59 tuổi" 94,8%

"60-64 tuổi" 92,4%

"65-69 tuổi" 93,8%

"70-74 tuổi" 88,2%

"75-79 tuổi" 85,0%

"80-84 tuổi" 80,2%

"85-89 tuổi" 67,5%

"90 tuổi trở lên" 52,2%

Trung bình một hộ tham gia bao nhiêu "bảo hiểm nhân thọ"?

Tiếp theo, hãy xem số lượng tham gia bảo hiểm nhân thọ (bao gồm cả bảo hiểm hưu trí cá nhân). Số lượng tham gia của hộ gia đình tham gia bảo hiểm nhân thọ trung bình ( tất cả các loại bảo hiểm nhân thọ) là 3,9 hợp đồng . Nhìn vào từng loại bảo hiểm, có 3,2 hợp đồng đối với bảo hiểm nhân thọ tư nhân, 1,9 hợp đồng đối với bảo hiểm đơn giản ( Bảo hiểm Bưu điện Nhật Bản ), 2,1 hợp đồng đối với JA, và 2,1 hợp đồng đối với bảo hiểm hiệp hội cộng đồng và hỗ trợ cấp tỉnh. Giá trị trung bình là mỗi hộ gia đình có khoảng 4 hợp đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Từ quan điểm của người được hưởng bảo hiểm, số chủ hộ tham gia trung bình (bao gồm tất cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí cá nhân) là 1,8 hợp đồng , vợ / chồng là 1,6 hợp đồng và con cái (chưa kết hôn, mẫu giáo / đang đi học ) Là 1,2 hợp đồng . Quả nhiên tất cả sự nhấn mạnh được đặt vào chủ hộ.

Phí bảo hiểm trung bình phải trả trong một năm là bao nhiêu ?

images (82).jpg


Bảo hiểm nhân thọ ... Trung bình phí tham gia là bao nhiêu ?

Hãy xem số lượng tham gia bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tử vong trung bình của hộ gia đình (bảo hiểm nhân thọ) là 20,27 triệu yên. Nhìn vào mỗi gia đình, trung bình một chủ hộ là 13,86 triệu yên và vợ / chồng là 6,92 triệu yên. Giá trị trung bình phí của chủ hộ đã tăng gần gấp đôi phí bảo hiểm.

Nhìn vào tuổi của chủ hộ, giá cao nhất cho độ tuổi từ "45-49 tuổi" là 29,8 triệu yên. Vào cuối những năm 40 của một người, khi các khoản thế chấp tiếp tục tăng, chi phí giáo dục của con cái và chi tiêu cũng sẽ nhiều lên. Khi đó, nếu người trụ cột chính trong gia đình có chuyện gì xảy ra… Từ suy nghĩ như vậy, số tiền bảo hiểm dường như cũng sẽ tăng lên.

[ Số tiền bảo hiểm tử vong thông thường của hộ gia đình (bảo hiểm nhân thọ) [ Theo độ tuổi của chủ hộ ]

"29 tuổi trở xuống" 17,54 triệu yên

"30-34 tuổi" 25,16 triệu yên

"35-39 tuổi" 25,25 triệu yên

"40-44 tuổi" 27,14 triệu yên

"45-49 tuổi" 29,8 triệu yên

"50-54 tuổi" 22,96 triệu yên

"55-59 tuổi" 23,12 triệu yên

"60-64 tuổi" 20,33 triệu yên

"65-69 tuổi" 14,78 triệu yên

"70-74 tuổi" 14,6 triệu yên

"75-79 tuổi" 10,58 triệu yên

"80-84 tuổi" 8,76 triệu yên

"85-89 tuổi" 11,04 triệu yên

"90 tuổi trở lên" 6,84 triệu yên

Bảo hiểm nhân thọ ... Mức phí bảo hiểm là bao nhiêu?

Hãy xem xét liệu thực sự phải trả bao nhiêu cho phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm trung bình hàng năm mà một hộ gia đình phải trả ( bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí cá nhân) * là 371.000 yên. Theo tổ chức, bảo hiểm nhân thọ tư nhân có giá 359.000 yên, Bảo hiểm Bưu điện Nhật Bản có giá 203.000 yên, JA có giá 228.000 yên, và hiệp hội cộng đồng và hỗ trợ cấp tỉnh có giá 76.000 yên (trước đây là 77.000 yên).

* Phí bảo hiểm hàng năm của hộ gia đình = tổng chi phí bảo hiểm hàng năm phải trả cho tất cả các thành viên trong gia đình / số hộ gia đình có bảo hiểm nhân thọ

Nhìn vào độ tuổi của các chủ hộ, phí bảo hiểm hàng năm cao nhất được trả là ở độ tuổi "55-59 tuổi" và độ tuổi "65-69 tuổi" là 436.000 yên.

生命保険と相続税.jpg


[Phí bảo hiểm hàng năm của hộ gia đình (bảo hiểm nhân thọ) [Theo độ tuổi của chủ hộ]

"29 tuổi trở xuống" 215.000 yên

"30-34 tuổi" 262.000 yên

"35-39 tuổi" 382.000 yên

"40-44 tuổi" 348.000 yên

"45-49 tuổi" 375.000 yên

"50-54 tuổi" 432,000 yên

"55-59 tuổi" 436,000 yên

"60-64 tuổi" 384.000 yên

"65-69 tuổi" 436,000 yên

"70-74 tuổi" 337.000 yên

"75-79 tuổi" 314.000 yên

"80-84 tuổi" 286,000 yên

"85-89 tuổi" 358.000 yên

"90 tuổi trở lên" 256.000 yên

Bảng xếp hạng "Phí bảo hiểm nhân thọ" của tỉnh ... Tỉnh nào đóng phí bảo hiểm nhiều nhất?

Ngoài ra, chúng ta hãy xem xét mức phí bảo hiểm nhân thọ trung bình cho mỗi tỉnh bằng cách tham khảo "Tiết kiệm và Nợ khảo sát hộ gia đình" * của Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Phí bảo hiểm thanh toán hàng năm cao nhất được trả là 5,460 yên ở "tỉnh Fukuoka". Tiếp tục với "tỉnh Shiga", "tỉnh Aichi" và "tỉnh Miyagi". Mặt khác, rẻ nhất là "tỉnh Okinawa" với giá 1,584 yên. Tiếp theo là "tỉnh Aomori", "tỉnh Kochi", "tỉnh Ehime" và "tỉnh Oita". Có sự chênh lệch khoảng 3,5 lần giữa vị trí thứ nhất và thứ 47.

[Xếp hạng 10 tỉnh " trả phí bảo hiểm thanh toán hàng năm cao nhất"]

Vị trí thứ nhất "Tỉnh Fukuoka" 5,460 yên

Vị trí thứ 2 "Tỉnh Shiga " 5,364 yên

Vị trí thứ 3 "Tỉnh Aichi" 5,160 yên

Vị trí thứ 4 "Tỉnh Mie " 5,076 yên

Vị trí thứ 5 "Tỉnh Miyagi" 5,052 yên

Vị trí thứ 6 "Tỉnh Gifu" 5,052 yên

Vị trí thứ 7 "Tỉnh Kanagawa" 5,040 yên

Vị trí thứ 8 "Tỉnh Kagawa" 4,944 yên

Vị trí thứ 9 "Tokyo" 4,920 yên

Vị trí thứ 10 "Tỉnh Nara" 4.824 yên

Bảo hiểm nhân thọ giúp duy trì cuộc sống cho tang quyến trong trường hợp người thân của họ không may xảy ra tai nạn. Mỗi người có cách suy nghĩ riêng, chẳng hạn như cân bao nhiêu bảo hiểm là đủ , nhưng số lượng bảo hiểm cần thiết sẽ thay đổi theo giai đoạn cuộc đời. Tổng số tiền bảo hiểm phải trả sẽ là rất lớn. Việc xem xét đúng đắn sẽ dẫn đến việc quản lý tài chính hộ gia đình một cách tốt nhất.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top