bất động sản

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Đồng Yên mất giá, lạm phát, Mỹ tăng lãi suất...Tác động của nền kinh tế toàn cầu đầy biến động đối với bất động sản ở Nhật Bản là ?

    Ngành bất động sản Nhật Bản hiện đang trong một giai đoạn tích cực và thú vị ? Lần này, ông Ryosuke Eguchi, Giám đốc điều hành của liên doanh CNTT bất động sản "TERASS", sẽ giải thích về "tình hình bất động sản Nhật Bản". Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều xáo trộn như đồng yên...
Top