biến đổi khí hậu

  1. yuri

    Khí tượng Nhật Bản: Tác động đến biến đổi khí hậu và an ninh. Lực lượng Phòng vệ cũng sử dụng năng lượng tái tạo

    Sách Trắng Quốc phòng năm 2021 mô tả tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường an ninh và giới thiệu việc áp dụng năng lượng tái tạo do Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ đảm nhiệm. Sách trắng chỉ ra rằng "ngày càng có nhiều phong trào coi biến đổi khí hậu là một vấn đề an ninh" ở mỗi...
Top