Kinh tế Nhật Bản: Khảo sát về tác động đến nền kinh tế và giá cả. Ứng phó với biến đổi khí hậu

Kinh tế Nhật Bản: Khảo sát về tác động đến nền kinh tế và giá cả. Ứng phó với biến đổi khí hậu

Vào ngày 28, ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố chương trình nghị sự của cuộc họp chính sách tiền tệ được tổ chức vào ngày 15, ngày 16. Khi thiết lập một hệ thống tài trợ để hỗ trợ đầu tư và các khoản vay của các tổ chức tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu, một số thành viên ủy ban cho rằng, "điều quan trọng là phải nghiên cứu sâu hơn và nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế và giá cả. Một trong những thành viên cho biết, "nó là mong muốn để xác minh hiệu lực của chính sách."

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố phác thảo hệ thống cung cấp vốn cho các tổ chức tài chính với lãi suất 0% để đầu tư và cho vay biến đổi khí hậu. Tại cuộc họp, bên cạnh việc Ngân hàng Nhật Bản phổ biến thông tin, đã có ý kiến chỉ ra sự cần thiết của việc công bố thông tin trước và sau để thực hiện trách nhiệm giải trình của chính sách.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (77).jpg
    ダウンロード (77).jpg
    10.3 KB · Lượt xem: 301
  • ダウンロード (77).jpg
    ダウンロード (77).jpg
    10.3 KB · Lượt xem: 282

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top