bình đẳng giới

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản là nước có vị trí thấp nhất thứ 120 trong "xếp hạng bình đẳng giới" của G7 ... Trung Quốc ở vị trí thứ 107, Hàn Quốc thứ 102

    Diễn đàn kinh tế thế giới, một viện nghiên cứu ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi tổ chức Hội nghị Davos, đã công bố xếp hạng bình đẳng giới vào ngày 31. Nhật Bản đứng thứ 120 trên 156 quốc gia. Mặc dù tăng một bậc so với lần công bố trước đó vào năm 2019, mức thấp nhất từ trước đến nay, do tỷ lệ tham gia...
  2. yuki1485

    Xã hội “không trở thành” hay “không thể trở thành ” trong việc phụ nữ Nhật Bản là chính trị gia ?

    Tôi không ngạc nhiên về số lượng ít phụ nữ trong Nội các Suga. Đã hơn một tháng kể từ khi Nội các Suga được thành lập. Hai người là phụ nữ đã được Nội các Suga lựa chọn. Không nhiều, nhưng không đáng ngạc nhiên. Theo Cục Bình đẳng giới thuộc Văn phòng Nội các, "Nỗ lực vì Bình đẳng giới trong...
Top