căng thẳng do công việc

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản 70% đang cảm thấy căng thẳng trong công việc , Lý do số 1 là gì ?

    En Japan đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi về "sự căng thẳng và phương pháp giải tỏa" trên trang thông tin việc làm phái cử do En Japan điều hành. 70% người được hỏi bị căng thẳng trong công việc, và lý do số một khiến họ cảm thấy căng thẳng là do mức lương của họ không tương xứng...
  2. yuki1485

    Xã hội 6 phương pháp để giảm căng thẳng do công việc.

    Căng thẳng do công việc đã lên đến mức cao nhất trong năm ngoái, ảnh hưởng đến không chỉ cá nhân mà còn cả doanh nghiệp. Không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn căng thẳng, nhưng vẫn có những phương pháp để quản lý và giải tỏa điều đó . Dưới đây là cách giảm căng thẳng trong công việc. 1. Tạo...
Top