chăm sóc điều dưỡng

  1. yuki1485

    Xã hội Chi phí chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi : Năm 2020 tăng 260 tỷ yên so với cùng kỳ năm trước , đạt mức hơn 10 nghìn tỷ yên trong 3 năm liên tiếp.

    Do già hóa dân số, chi phí chăm sóc điều dưỡng trong năm tài chính 2020 đạt mức cao kỷ lục 10.778,3 tỷ yên. Chi phí đã vượt quá 10 nghìn tỷ yên trong năm thứ ba liên tiếp kể từ năm tài chính 2018. Theo "Thống kê tình hình thực tế về trợ cấp chăm sóc Điều Dưỡng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc...
Top