chăm sóc điều dưỡng

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Ngành điều dưỡng thiếu lao động, bắt đầu xem xét nới lỏng việc tiếp nhận lao động người nước ngoài.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi vào ngày 24 đã bắt đầu xem xét nới lỏng các quy định đối với lao động nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động tại các cơ sở chăm sóc điều dưỡng. Điểm chính của kế hoạch là dỡ bỏ lệnh cấm các dịch vụ điều dưỡng tại nhà, hiện không được phép về nguyên...
  2. yuki1485

    Xã hội Chi phí chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi : Năm 2020 tăng 260 tỷ yên so với cùng kỳ năm trước , đạt mức hơn 10 nghìn tỷ yên trong 3 năm liên tiếp.

    Do già hóa dân số, chi phí chăm sóc điều dưỡng trong năm tài chính 2020 đạt mức cao kỷ lục 10.778,3 tỷ yên. Chi phí đã vượt quá 10 nghìn tỷ yên trong năm thứ ba liên tiếp kể từ năm tài chính 2018. Theo "Thống kê tình hình thực tế về trợ cấp chăm sóc Điều Dưỡng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc...
Top